was successfully added to your cart.

Winkelmand

Voor eens en altijd: de mythes en feiten over papier!

Papier stort in Rotterdam

Mogelijk ondergesneeuwd door het corona virus, maar vorige week was er de Global Recycling Day. Ondanks de onzekere tijden waarin wij ons nu begeven, is en blijft de impact op het klimaat voor ons en voor ons allen een wereldwijde prioriteit.

Op 18 maart precies werd er bekend gemaakt wie de Recycling Helden van 2020 zijn. De prijs is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven (VA).

Twee Recycling Helden:

U-recycle, opgericht door jongeren in Nigeria. Zij willen de duurzame recyclingcultuur versterken door te investeren in het opleiden van scholen en gemeenschappen over de waarde van recyclen.

ReformAfrica, een organisatie opgericht door drie vrouwen. Zij zijn afkomstig uit de sloppen wijken in Uganda. Dagelijks zien zij wat voor impact plastic heeft op hun leefomstandigheden. Zij transformeren plastic waste naar duurzame waterproof rug tassen, waarbij jongeren het plastic afval inzamelen en alleenstaande moeders de producten wassen en op maat maken. Zo lossen ze niet alleen het plastic probleem op, maar houden ze jongeren van de straat en creëren ze werkgelegenheid.

Het initiatief “Global Recycling Day” bracht ons aan het denken. Recycling is top of mind in Nederland en zeker in de papierindustrie… Laten we daar nou net een sterke connectie mee hebben; papier!
Toch is er altijd onduidelijkheid over recyclen. Waar gaat het heen? Is het echt beter? Naar aanleiding van deze dag willen wij voor eens en voor altijd de mythe van de feiten duidelijk maken.

“Mythe – Papier vernietigd bossen

Feit – Duurzameprinters.com productie zorgt voor meer bossen”

Bomen zijn de longen van de aarde. Alleen al in Europa is het bosoppervlak sinds 1950 met 30% toegenomen met. Tussen 2005 en 2010 is het bosoppervlak van Europa jaarlijks gegroeid met de omvang van de stad Londen (1). Wij helpen de bossen te laten groeien via onze samenwerking met TreesforAll. Zij planten jaarlijks tientallen hectares bos (hun laatste project is in Limburg, daar gaan ze samen met Staatsbosbeheer in totaal 13,4 hectare bos planten).

Je leest het goed, duurzameprinters.com zorgt voor meer bossen. Ontbossing is op sommigen plekken een groot probleem. Het verdwijnen van arealen bos is de reden dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren 90 is ontstaan. Illegaal hout is hout dat in strijd is met internationale afspraken wordt gekapt, verwerd en vervoerd. De grootste en directe oorzaak van tropische ontbossing is de omzetting van bos naar landbouw grond. 90% van de ontbossing veroorzaakte door niet duurzame landbouw (2)

“Mythe – Papier en print is een verspillend product

Feit – Papier is een van de meest gerecyclede producten ter wereld”

Als je onze vorige blogpost hebt gelezen, weet je al dat papier het meest gerecyclede product is. In de verpakkingsindustrie wordt een goede 88% hergebruikt (3). In het algemeen zijn wij (Nederlanders) een koploper in het gebied van recyclen. In 2018 bestond 86% van “nieuwe papier” uit oud papier. Oud papier is voedsel voor nieuw papier.

Feit: Onze printers hebben de optie om Print & Share te implementeren. Print & Share reduceert papier en elimineert papierafval. Deze tool zorgt ervoor dat, met één druk op de knop, de onnodige witte gedeeltes worden gereorganiseerd en je zo heel makkelijk papier bespaart. Wil je zien hoe het werkt? Check het hier.

“Mythe – Papier vernietigd bossen

Feit – Duurzameprinters.com productie zorgt voor meer bossen”

Bossen zijn essentieel voor de transitie naar een groene economie. Goed beheerde productiebossen zijn een essentieel onderdeel van de wereldwijde bosbouwmix.
Initiatieven zoals boscertificering en reglementen helpen het ecosysteem en de biodiversiteit in stand te houden, hoge instandhoudingswaarden te beschermen en economische ontwikkelingen te bevorderen.

Feit: Verantwoord bosbeheer, gemotiveerd door een commercieel belang bij het handhaven van de houtvoorziening, kan kwetsbare bossen helpen beschermen tegen illegale houtkap, aantasting of conversie naar landbouwgrond. Bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal rechtvaardig en economisch levensvatbaar is, kan helpen aan de maatschappelijke behoeften te voldoen, zonder natuurlijk kapitaal uit te putten.

Feiten over geplante beheerde bossen (4):

– Kan productiever zijn en kan sneller groeien dan primaire bossen
– Biedt nieuwe reactieve voorzieningen
– Zou bodemafbraak en erosie kunnen voorkomen
– Zorgt voor nieuwe leefomgeving, schaduw en beschutting voor dieren in het wild.
– Draagt bij aan plattelands ontwikkeling

Feit: Plantages kunnen op veel niveaus en op vele manieren een positieve bijdrage leveren, mits ze op de juiste plaats staan en op de juiste manier worden beheerd. Door aan een groot deel van de groeiende wereldwijde vraag naar houtvezels te voldoen, ontlasten ze de primaire bossen (5).

“Mythe – Papier is slecht voor het milieu

Feit – Papier is een van de weinige écht duurzame producten”

Feit: Bossen helpen de klimaat verandering te matigen. Gedurende een jaar zal een volwassen boom ongeveer 22kg CO2 uit de atmosfeer opnemen en in ruil daarvoor zuurstof vrijgeven. Elk jaar zullen naar schatting 1,3 miljoen bomen meer dan 2500 ton verontreinigde stoffen uit de lucht verwijderen. (6)

Feit: Ontbossing gebeurt meestal in tropische bossen en wordt voor 95% veroorzaakt door de omzetting van bos naar landbouwgrond voor de vee- en sojateelt. Volgens het FAO is het Europese bos sinds 1950 jaarlijks gegroeid met een oppervlakte vergelijkbaar met die van 1,5 miljoen voetbalvelden (7)

Feit: Dankzij de voorafgaande inspanningen is de uitstoot van broeikasgassen in de papierindustrie stevig gedaald. Concreet is de ecologische voetafdruk per geproduceerde ton papier al met 40% verminderd in vergelijking met 1990 (8)

“Mythe – Papier is een energie-intensief product en heeft een hoge carbon foot print.

Feit – Papier heeft een van de laagste carbon foot prints.”

Feit: Hout is ’s werelds meest hernieuwbare grondstof. Om deze reden zijn bossen en het hout cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. De effecten van de opwarming van de aarde op ons milieu en het gebruik van hernieuwbare en duurzame bouwmaterialen is nog nooit zo belangrijk geweest.

Feit: Papier, papieren producten en de print industrie heeft een van de laagste industriële broeikasemissies. De productiesector sector is goed voor 24% van alle broeikasgassen in de EU: (9)

– Niet metaalhoudende minerale producten 5,6%
– Basismaterialen 4,8%
– Chemicaliën en chemische producten 4,3%
– Geraffineerde aardolie 4,0%
– Voedsel, dranken en tabak 1,7%
– Papier en papierproducten 0,9%
– Afdrukken en opgenomen media 0,1%
– Overige productie 2,3%

Papier sustainability is een belangrijk aspect binnen het doel van duurzameprinters.com. Wij weten ook dat papier veel voordelen met zich meebrengt, dat wat elektronische communicatie niet kan verwezenlijken. Papier dus zo slecht nog niet. Hierover snel meer. Keep you posted!

Bronnen
1) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN), Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163, blz. 18 (figure 2.4) en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, blz. 68/4.2.2: grafiek 70
2) Nasa Earth Observatory: Causes of Deforestation: Direct Causes.
3) Jasa. en PNR.
4) Status Bos Beheer.
5) The New Generation Plantations 
6) Scientias
7) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN), Global Forest Assesment 2010.
8) De Betere Wereld 
9) RIVM . en Eurostats data 2016

 

;